Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.

Ochrana osobných údajov

Pri objednávke je potrebné zo strany zákazníka uviesť svoje osobné údaje ako meno a priezvisko, úplnú poštovú a fakturačnú adresu, telefonické spojenie a e-mail. Tieto údaje sú potrebné pre identifikáciu zákazníka ako kupujúceho, k realizácií a zúčtovaniu platby za zakúpený tovar a za účelom správnej dodávky tovaru a komunikácie so zákazníkom. Počas používania obchodu sú zhromažďované aj objednávky zákazníka z dôvodu zabezpečenia dodávok tovaru, prípadne vybavovania reklamácií a pod. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám za účelom komerčného využitia (zasieľanie reklamných ponúk,atď). Pre účely spracovania objednávky (uzavretia kúpnej zmluvy na diaľku) nie je vyžadovaný súhlas zákazníka s poskytnutím svojich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), a preto ho pri odoslaní objednávky od zákazníka nevyžadujeme. Osobné údaje, ktoré o kupujúcom získame a zhromažďujeme, využívame výhradne pre našu vnútornú potrebu a pre potreby zabezpečenia prepravy tovaru v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúcim v našom internetovom obchode NEZASIELAME newsletter ani iné propagačné materiály, pokiaľ si ich kupujúci nevyžiada. V zmysle zákona č. 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov predávajúci internetového obchodu sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretím stranám za účelom komerčného využitia. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka, aj bez udania dôvodu, jeho osobné dáta zo svojej databázy bezodkladne vymaže. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel, a tiež podľa platných pravidiel GDPR.

Predávajúci:

Ing.Tomáš Polonec ITALPOL RACING

Štúrova 1442/50

94901 Nitra

IČO: 50199242

DIČ: 1121323115

 

Rozhodnutie vydal:

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Nitre

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Telefón: 037/ 65 49 284
Fax: 037/ 65 13 860
E-mail: ozpo@nr.vs.sk